Poorter / Erelid

Leden van de vereniging kunnen worden benoemd tot Poorter of Poorteres van het jaar.  Voor deze titel kan een lid in aanmerking komen als:

  • hij/zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging
  • is aangetoond dat hij/zij zich daadwerkelijk en aantoonbaar heeft onderscheiden door inzet voor en betrokkenheid bij de stad (gemeenschap) Brielle.

Het gaat om de verdiensten over het verstreken kalenderjaar.

Aan een commissie kunnen voorstellen worden gedaan om leden van de vereniging  als Poorter(es) te benoemen. De commissie, die een vaste samenstelling heeft van de voorzitter en secretaris van de vereniging en de gemeentesecretaris van Brielle, bekijkt of de personen, die zijn voorgedragen aan de criteria voldoen en maakt in het diepste geheim haar keuze.

Elk jaar wordt op 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie en tevens de verjaardag van de vereniging bekend gemaakt of en zo ja welk lid dat jaar wordt benoemd tot Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar.

De burgemeester van Brielle reikt op die 10e januari aan de Poorter(es) de bij deze benoeming behorende medaille met inscriptie en het door de commissie getekende certificaat uit in het Stadhuis.

Lijst van namen van Poorters en Poorteressen van afgelopen jaren:

Jaar
Poorter(es)
Jaar
Poorter(es)
1988
Harry Kamma
1989
Piet de Bruin †
1990
Wim van de Torre †
1991
Bep Herlaar †
1992
Cor Dedert †
1993
Riek Zaaijer †
1994
Wil Postema
1995
Han Roos †
1996
Wim v.d. Jagt †
1997
Joke van Vijven
1998
Cees Beije
1999
Cock Velthuizen
2000
Paul Deur
2001
Hans Elkhuizen
2002
Franklin v.d. Ende
2003
Jeroen de Man
2004
Kees de Bruijn
2005
Koos Steentjes
2006
Corrie Beije-Dekker
2007
Marianne Zoetemeijer
2008
Peter Kroone
Bart de Man (erepoorter)
2009
Georgette Deur
2010
Johan Stam
2011
Cees Zoetemeijer
2012
Agatha de Man-Broersen
2013
Robert Jansen
2014
Jaap Rijsdijk
2015 Kees de Werker
2016
Heleen Wemerman
2017  Ad Woudenberg
2018
Chris Velthuizen
2019  Mia Ariaans

Erelid:

Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd (art 4, lid 3 van de statuten).

Erelid
Beschrijving
Cor van der Poel
Oudsecretaris van 1966 tot 1982.
Trix van der Kluit
Erelid sinds 2002. Oudburgemeester van Brielle en adviseur van de vereniging.
Betty van Viegen
Erelid sinds 2014, toen ze afscheid nam als burgemeester van Brielle.
Nelly van de Koot
Erelid sinds maart 2017. Wegens verdiensten voor de vereniging. Bestuurslid van 1988-2016.


Door de Coronacrisis is er geen poorter benoemd voor het jaar 2020.

Mia Ariaans blijft – voor zover mogelijk – haar werkzaamheden als poorter 2019, benoemd in 2020,  ook in 2021 uitoefenen.