Poorter / Erelid

Leden van de vereniging kunnen worden benoemd tot Poorter of Poorteres van het jaar.  Voor deze titel kan een lid in aanmerking komen als:

  • hij/zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging
  • is aangetoond dat hij/zij zich daadwerkelijk en aantoonbaar heeft onderscheiden door inzet voor en betrokkenheid bij de stad (gemeenschap) Brielle.

Het gaat om de verdiensten over het verstreken kalenderjaar.

Aan een commissie kunnen voorstellen worden gedaan om leden van de vereniging  als Poorter(es) te benoemen. De commissie, die een vaste samenstelling heeft van de voorzitter en secretaris van de vereniging en de gemeentesecretaris van Brielle, bekijkt of de personen, die zijn voorgedragen aan de criteria voldoen en maakt in het diepste geheim haar keuze.

Elk jaar wordt op 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie en tevens de verjaardag van de vereniging bekend gemaakt of en zo ja welk lid dat jaar wordt benoemd tot Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar.

De burgemeester van Brielle reikt op die 10e januari aan de Poorter(es) de bij deze benoeming behorende medaille met inscriptie en het door de commissie getekende certificaat uit in het Stadhuis.

Lijst van namen van Poorters en Poorteressen van afgelopen jaren:

Jaar
Poorter(es)
Jaar
Poorter(es)
1988
H. Kamma
1989
P. de Bruin †
1990
W. van de Torre †
1991
B. Herlaar †
1992
C. Dedert †
1993
M. Zaaijer †
1994
W. Postema
1995
H. Roos †
1996
W. v.d. Jagt †
1997
J. van Vijven
1998
C. Beije
1999
C. Velthuizen
2000
P. Deur
2001
H. Elkhuizen
2002
F. v.d. Ende
2003
J.J. de Man
2004
C. de Bruijn
2005
J. Steentjes
2006
C. Beije-Dekker
2007
M. Zoetemeijer
2008
P. Kroone
2009
G. Deur
2010
J. Stam
2011
C. Zoetemeijer
2012
A. de Man-Broersen
2013
Robert Jansen
2014
Jaap Rijsdijk
2015 Kees de Werker
2016
Heleen Wemerman
2017  Ad Woudenberg

2018     Chris Velthuizen

Erelid:

Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd (art 4, lid 3 van de statuten).

Erelid
Beschrijving
Cor van der Poel
Oudsecretaris van 1966 tot 1982.
Trix van de Kluit
Erelid sinds 2002. Oudburgemeester van Brielle en adviseur van de vereniging.
Bart de Man †
Erelid sinds 2008. 28 Jaar bestuurslid en zette zich ook buiten de vereniging enorm in voor Brielle.
Betty van Viegen
Erelid sinds 2014, toen ze afscheid nam als burgemeester van Brielle.
Nelly van de Koot
Tot erelid van de vereniging benoemd tijdens de jaarvergadering maart 2017.

IMG-20180128-WA0002 (3)

Ad Woudenberg, Poorter van het jaar 2017!!

HieronIMG-20180128-WA0000 (2)der de tekst die burgemeester Rensen voorlas;

Toespraak bij uitreiking Poorter van het Jaar 2017 – 10 januari 2018

 

Beste Poorters,

Fijn dat ik weer bij de 1 April vereniging mag zijn om de Poorter van het Jaar 2017 bekend te maken.

Voordat ik dat doe, wil ik nog even aandacht vragen voor de discussie die vorig in Rotterdam losbrak over onze Brielse zeeheld uit de 17e eeuw, Witte de With. Men wilde een cultureel centrum aan de Witte de With straat niet langer meer naar hem vernoemen, omdat de man niet alleen een zeeheld was, maar ook allerlei minder fraaie daden op zijn conto had. Terecht dat er grote verontwaardiging over ontstond. Want je kunt de geschiedenis nou eenmaal niet terugdraaien of wat fraaier maken door onaangename feiten of personen uit het verleden weg te lakken.

Iemand schreef toen op Facebook. Stel je voor dat wij in Brielle om die reden ook alle geuzennamen uit onze straatnamen zouden moeten verwijderen, dan houden we geen straten meer over. En zo is het! Dat gaan we daarom zeker niet doen!

Als wij het overigens wel zouden willen overwegen, dan ik er wat mij betreft één straat waar we mee moeten beginnen. De Lumeystraat. Want die Willem van der Mark, heer van Lumey was niet alleen de aanvoerder van de Geuzen die op 1 April 1572 Brielle bevrijdden. Hij was ook één van de meest meedogenloze, schurkachtige Geuzenleiders van dat moment. In Brielle en elders heeft hij heel wat ernstige misdaden op zijn geweten. We zouden ze nu zonder problemen oorlogsmisdaden kunnen noemen. Op zijn bevel zijn heel wat mensen vermoord. De 19 Martelaren van Gorkum als meest bekende. Ze werden opgehangen na eerst gemarteld en vernederd te zijn door bijna naakt door Brielle te hebben moeten paraderen. Willem van Oranje had nog verzocht om de levens van de geestelijken te sparen. Wisten jullie dat één van de gevangen genomen monniken die zijn geloof afzwoer in het zicht van de galg bij Lumey nog enkele jaren als secretaris gediend heeft? Toen heeft Lumey hem alsnog laten ophangen.

Die Lumey was dus een verschrikkelijk man en oorlogsmisdadiger, terwijl wij hem in Brielle natuurlijk als onze grote held en bevrijder beschouwen. De geschiedenis staat zoals u weet altijd aan de kant van de overwinnaar. De Lumeystraat zal in Brielle dus altijd blijven bestaan. Maar als we de straatnaam zouden hernoemen, dan zou de Lumeystraat als eerste in aanmerking komen. Stel, we doen het dus niet, maar stel dat die straatnaam aangepast zou moeten worden. Die straat zou ik dan de Ad Woudenberg straat willen noemen.

Want Ad Woudenberg heeft Lumey jarenlang gespeeld in het spel op 1 April “om de sleutel van de stad”. Op 1 april nam Ad Woudenberg altijd een volledig andere identiteit aan. Hij kroop volledig in de huid van deze wrede persoon. Good guy or bad guy, Ad Woudenberg speelde Lumey met enorme overgave en toewijding.

Het is op 1 April geweldig om te zien hoe Ad als zijn alter ego Lumey glundert van oor tot oor, als de Spaanse commandant wordt opgehangen en hij het zoet van de overwinning namens de Geuzen en namens Oranje mag opeisen.

Het gekke is dat Ad Woudenberg in het echt een hartstikke aardige man is die in niets aan Lumey doet denken, integendeel. Hij heeft zich voor menige organisatie of vereniging als vrijwilliger ingezet. En dat al een heel leven lang.

Ad was bestuurslid van de 1 April vereniging van 2008 – 2014. Vanaf 1987 speelde hij de poorter die het sein gaf voor de aanvang van het spel bij het Stadhuis op 1 april. Vanaf 2001 tot en met 2016 speelde hij admiraal Lumey in het spel. Vorig jaar moest hij zich vanwege zijn ernstige handicap laten vervangen. Die handicap heeft hij overigens opgelopen ook weer tijdens een vrijwilligersproject in Afrika, want dat doet hij ook. Sinds 2017 ondersteunt hij regisseur Mirjam Stolk bij de aanpassing van het spel. Hij heeft vorig jaar ook het initiatief genomen om crowdmanagement in te zetten bij de jaarlijkse 1 April vieringen.

Ad Woudenberg doet nog veel meer vrijwilligerswerk. Sinds 1988 is hij vrijwilliger bij verpleeghuis De Plantage. Tussen 1999-2009 is hij curator geweest bij het Pentacollege Bahurim en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het Voortgezet Onderwijs in Brielle. In de Hervormde Gemeente was hij van 1988-1993 jeugdouderling. En hij is ook nog eens 10 jaar voorzitter van het Christelijk Jongerenwerk geweest en enkele jaren lid van de activiteiten commissie van basisschool het Anker.

Ad Woudenberg is dus een persoon die zich niet alleen voor de 1 April vereniging maar ook voor de Brielse samenleving in de breedte enorm heeft ingezet.

Toch zit die straatnaam toewijzing er helaas niet in Ad. Er zijn in de gemeente namelijk spelregels dat straatnamen niet aan nog levende personen kunnen worden toegewezen, het koninklijk huis uitgezonderd. En dat je nog volop leeft, daar kunnen we alleen maar blij om zijn. De Lumeystraat blijft gewoon de Lumeystraat.

Maar vanwege jouw vele verdiensten Ad, mag ik je namens de 1 April vereniging meedelen dat de Vereniging jou heeft uitverkoren als Poorter van het Jaar 2017.IMG-20180128-WA0001

Gregor Rensen, burgemeester van Brielle.P1080243 (2)