Lidmaatschap

Contributies & donaties

eremetaal     1 April Vereniging blij met nieuwe leden

De wervingsactie van de 1 April Vereniging is een doorslaand succes. Het ledenaantal is de afgelopen twee weken met zo’n 200 nieuwe leden toegenomen en daarmee uitgekomen op ruim 800 leden. Komende weken ontvangen de nieuwe leden de bevestiging en de prachtige herdenkingsmunt, die ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan is geslagen. Alle nieuwe maar ook alle bestaande leden ontvangen deze medaillespeld. Aanmelden is nog altijd mogelijk. De actie gaat nu voornamelijk door via aanmelding op facebook en de website www.1aprilvereniging.nl Kaarten kunnen nog worden ingevuld en afgegeven bij de servicebalie van de Jumbo.

Onze vereniging kent gewone leden en begunstigende leden.
Gewone leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij betalen een jaarlijkse contributie.

Begunstigende leden zijn zij, die zich aan de vereniging wensen te verbinden door het storten van een geldelijke bijdrage, de zogenaamde donateurs. De bijdrage kan eenmalig zijn of periodiek.

 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Elk lid, dat bij de aanvang van het verenigingsjaar meerderjarig is, betaalt een jaarlijkse contributie. Voor 2018 is de contributie bepaald op € 12,50 per meerderjarig lid.

Zijn meer dan twee meerderjarigen uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres lid van de vereniging, dan wordt een gezinscontributie geheven van € 25,-.
Om administratiekosten te beperken sturen wij geen acceptgiro’s meer. Na de Algemene Ledenvergadering zenden wij onze leden en donateurs een verzoek om hun donatie en/of contributie over te maken naar één van onze bankrekeningen

ABN AMRO bank; NL95ABNA0506114198

ING bank; NL75INGB0004157836

onder vermelding van uw naam en mogelijk uw email adres.

Opzegging lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Dat kan tegen het einde van het verenigingsjaar (gelijk aan het kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging moet wel schriftelijk – daaronder ook te verstaan per mail – gedaan worden.

 

         

 

Lid worden

Bent u nog geen lid, vult u dan uw gegevens hieronder in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Naam:*
E-mail adres:*
Ik wil mij graag*
Eventuele opmerkingen:*
Adresgegevens:*
Type the characters you see here:

* Verplichte velden