Nieuws

1 Aprilviering geannuleerd

Persbericht   

Brielle, 13 maart 2020

Nummer 2012 – 1-Aprilviering gaat niet door

1-Aprilviering gaat niet door

In gezamenlijk overleg hebben het bestuur van de 1-Aprilvereniging en de burgemeester van Gemeente Brielle vandaag besloten dat de viering van 1april 2020 niet kan plaatsvinden.

Gistermiddag heeft het kabinet een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze richtlijnen staat onder meer dat evenementen, waarbij meer dan 100 mensen verwacht worden, moeten worden afgelast. De 1-Aprilviering wordt, gelet op eerdere ervaringen uit voorgaande jaren, door meer dan 10.000 mensen bezocht.

In gezamenlijkheid is besloten om de maatregelen die vooralsnog gelden tot en met 31 maart ook voor 1 april te volgen. “De onzekerheid over het verloop van de infectieziekte, de richtlijnen van het Rijk en onze verantwoordelijkheid om zo breed mogelijk bij te dragen aan het bestrijden van de verspreiding van het virus, brengt ons tot de opvatting dat zo snel mogelijk duidelijk moet worden gegeven over het wel of niet doorgaan van dit evenement.”, aldus Wim van Noord, voorzitter 1-Aprilvereniging.

Burgemeester Rensen; “Ik vind het als burgemeester belangrijk om snel duidelijkheid te geven over de 1 April-viering dit jaar gezien de maatschappelijke impact van het evenement in Brielle. Helaas is er dit jaar op 1 april geen 1-Aprilviering. Dat is erg jammer, het evenement zit zo diep in het DNA van de stad. In gezamenlijkheid met de 1-Aprilvereniging heb ik dit besluit genomen”  

Aanvulling op het persbericht door het bestuur 

In het in deze Nieuwsbrief opgenomen gezamenlijke persbericht van  het bestuur van onze vereniging en de gemeente Brielle heeft u kunnen lezen, dat de 1 aprilviering dit jaar niet doorgaat.

In het begin van deze week was er op basis van een landelijk Bestuurlijk Afwegingskader Evenementen nog een redelijke kans dat ons evenement wel zou kunnen plaatsvinden.

Helaas, de op 12 maart door het Kabinet uitgevaardigde strikte richtlijnen hebben onze vereniging en het gemeentebestuur genoodzaakt tot een nadere afweging.

Het nu genomen besluit is genomen na uitvoerig beraad met het gemeentebestuur en uitgebreide bespreking in ons bestuur.
Het mag duidelijk zijn, dat wij deze beslissing met pijn in het hart hebben moeten nemen. Wij realiseren ons terdege, dat onze teleurstelling er ook één is die door alle leden van onze vereniging wordt gevoeld.

Aanvulling op het persbericht door het bestuur

Er waren al zo veel voorbereidingen getroffen; organisatorisch was het proces in een afrondende fase, de Geuzennaald was klaar om weer vele kledingstukken aan de man/vrouw over te dragen, straatgroepen waren weer al druk in de weer, de regie had de eerste stappen gezet om het spel weer goed te kunnen laten uitvoeren en met sponsoren hebben we afspraken gemaakt, mede in het licht van de naderende 1 aprilviering. 
Zo zijn er zeker nog veel meer activiteiten en personen, die zich aan het voorbereiden waren op de 1e april. Te veel om op te noemen. Laten we daarbij niet vergeten de gevolgen, die het besluit heeft voor de horecabedrijven. Zij missen een belangrijke inkomstenbron.

De reden dat wij nu dit besluit hebben gemeend te moeten nemen vloeit enerzijds voort uit de onzekerheid over het verloop van de infectieziekte en anderzijds het gegeven, dat wij de contractpartners – o.a. muziekgroepen, standplaatshouders, EHBO – zo vroeg mogelijk willen informeren over de stand van zaken ten aanzien van dit evenement.
Ook vanuit publiciteitsoverwegingen menen wij dat bekendmaking van het noodzakelijke standpunt op een tijdig moment bijdraagt aan duidelijkheid voor een ieder.

Hoe vervelend ook, wij hebben de overtuiging, dat wij tot een verantwoorde beslissing zijn gekomen. In onze afweging zijn mede betrokken voorbeelden van andere afgelaste (grote) evenementen in het land en vooral en niet in het minst het belang van de volksgezondheid.
Daarbij voorts meewegend aspecten van precedentwerking, uitlegbaarheid en maatschappelijke onrust.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons – gezamenlijk met het gemeentebestuur – genomen besluit.

Het bestuur.


Activiteiten van de vereniging

1 april                      Start seizoenopenstelling oudheidkamer
6 en 7 juni                  Kaeskoppenstad Alkmaar
20 juni                        Sommelsdijk: 505-jarig bestaan sociëteit Rethorica

20 juni Skeelertocht Geuzentocht, Harlingen-Vlissingen
stop Brielle
12 – 16 augustus       Sail Amsterdam
12 september             Open monumentendag
17 september             Geuzentocht Leidens ontzet
08 oktober                  Alkmaars ontzet
31 oktober                  Halloween