Nieuws

Brielle op 1,572 meter afstand!

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kan in Brielle weer genoten worden van de rijke historie, kunst en cultuur, de winkels en de horeca. Op een veilige manier volgens de landelijke richtlijnen. Zo houden we in Brielle zelfs iets méér afstand, namelijk 1,572 meter.

Door de verspoeling van de maatregelen wordt het weer drukker op straat. De horeca is weer open en ook BREStheater, de Sint-Catharijnekerk en Historisch Museum Den Briel openden weer de deuren. Daarom willen we in Brielle gezamenlijk inwoners en bezoekers op een positieve manier stimuleren om voldoende afstand te houden. Zo kan er worden genoten van meer vrijheid, maar wel op een veilige manier.

Er is gezocht naar een manier om de 1,5 meter afstand meer ‘Briels’ te maken en te vertalen naar 1,572 meter waarmee de link wordt gelegd naar het bevrijdingsjaar 1572. Het jaar waarin Brielle door de Geuzen werd bevrijd van het Spaanse bewind. Zo krijgt vrijheid een dubbele betekenis.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Brielle, Brielse Belangenvereniging, BREStheater (onderdeel van Stichting Kunst en Cultuur Brielle) en de 1 Aprilvereniging.


In memoriam Sander Blok

Met diepe verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van Sander Blok. Op 6 juni 2020 werd in de tuinen rond zijn huisadres in Friesland tijdens een hartverwarmende bijeenkomst afscheid van hem genomen. Steunpilaar, levensgenieter, sociaal, betrouwbaar; dat waren zo een aantal kenmerkende eigenschappen die aan hem werden toegedicht. Binnen de 1 April Vereniging heeft Sander gedurende een lange reeks van jaren zijn onuitwisbare sporen nagelaten. Al vanaf zijn jeugd was hij betrokken bij de kiellegging van het huidige geuzenschip, de ‘Prince Admirael’ op de werf van Wim van der Torre.

En waar hij aan de wieg stond bij de totstandkoming van het schip was het niet meer dan een voor de hand liggende stap, dat hij daarna als schipper de touwtjes letterlijk in handen nam. Velen kunnen nog met enthousiasme en enige weemoed vertellen over de onder zijn leiding gehouden tochten met de Prince Admirael. Het waren avonturen op zich. Waar de Prince Admirael en zijn bemanning ook aanmeerde, zij lieten een onvergetelijke indruk achter in de plaatsen, die zij bezochten. Maar niet alleen als schipper, ook op andere vlakken werd hij gezien als ‘spil’ binnen de vereniging. Zo maakte hij ook enkele jaren deel uit van het bestuur. Creativiteit kon hem niet worden ontzegd.
Op het gebied van het omgaan met de wapens en in het bijzonder het geschut was hij de aangewezen persoon om de grote kanonnen bij het monument op de wallen en aan de haven gereed te maken voor gebruik. Het testen van deze kanonnen met steeds grotere ladingen zwart kruit zag hij als een uitdaging en gaven hem een ‘kik’. Maar altijd met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. Zo was het Sander, die tijdens de uitvoering van het spel rondom de herdenking van de bevrijding op de Fransen op 1 december 1813, met een witte en rode vlag de deelnemers aan de schietscènes duidelijk maakte hoe te handelen. Hij was het die met Wim van der Torre op het ingenieuze idee kwam om voor de hangscène een veilige strop te maken. En wat te denken van het plan om iemand te kielhalen onder de Prince Admirael door. Met alle zorgvuldigheid en rekening houdend met alle veiligheidsaspecten werd tot daadwerkelijke uitvoering overgegaan. Aan de genoemde eigenschappen moeten we dan zeker toevoegen; betrokkenheid.

Betrokken bij de mensen om hem heen, maar ook alles wat de 1 April Vereniging ademt. Hij moet, volgens velen ‘Geuzenbloed’ hebben gehad; een man van leut, waarbij niets te gek was. Dat dan wel onder de noemer: zorgvuldigheid voor alles. Maar ook een man, waarbij afspraken hoog in het vaandel stonden.

De vereniging heeft met Sander afscheid moeten nemen van een prominent lid. Wij denken met diep respect terug aan alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Wij herdenken hem in de woorden: ‘Hij was Een Geus in hart en nieren’.
Het bestuur van de 1 April Vereniging.


Museum Den Briel opent zijn deuren voor publiek!

Op zaterdag 6 juni gaat Historisch Museum Den Briel op alle drie de
museumlocaties weer open voor het publiek! Voorlopig nog even met beperkte openingstijden.

Er wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en de regelgeving vanuit het verplichte, landelijke museumprotocol wordt toegepast.
Bijvoorbeeld het verplicht vooraf reserveren van een toegangskaartje.
Dat kan –alleen- via deze link.

Wethouder Bert van Ravenhorst is opgelucht dat het museum weer open gaat:
“Nu velen deze zomer in eigen land op vakantie gaan is het voor Brielle belangrijk onze unieke geschiedenis aan iedereen te kunnen laten zien. Ons museum is een prachtige start om Brielle te verkennen!”


Activiteiten van de vereniging

gezien de huidige situatie rond Corona zullen wellicht de volgende dagen anders zijn dan voorgaande jaren, we houden jullie op de hoogte


12 september             Open monumentendag
17 september             Geuzentocht Leidens ontzet
08 oktober                  Alkmaars ontzet
31 oktober                  Halloween