Blog

Ledenbestand

Na de gehouden ledenwerfactie bedraagt het aantal leden per juni 2019: 1178.

 Activiteiten van de vereniging

Op zaterdag 15 juni 2019 wordt in het Historisch museum Den Briel een tentoonstelling geopend rond “De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden Eeuw’. Rond die expositie wordt een storytrail opgezet in de binnenstad. De Vereniging werkt daaraan mee door het afvuren van enkele saluutschoten. Aanvang: 18.30 uur. Start: vanaf het museum.

Op de activiteitenkalender zijn voor de resterende periode in 2019 de volgende evenementen opgenomen, waaraan door de vereniging wordt deelgenomen:

31 augustus                    Bruisend Brielle
14 september                  Open Monumentendag
19 september                   Geuzentocht Leidens ontzet
5 en 6 oktober                  Vestingstedendagen Willemstad

We werken graag mee aan diverse historische activiteiten in den Lande. We zijn dan wel afhankelijk van wat kunnen laten zien als vereniging of Brielle, dus van de leden die willen meewerken.

Aanmelden en informatie hierover?
Stuur een mail naar bestuur@1aprilvereniging.nl