Lidmaatschap

Contributies & donaties

Onze vereniging kent gewone leden en begunstigende leden.
Gewone leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij betalen een jaarlijkse contributie.

Begunstigende leden zijn zij, die zich aan de vereniging wensen te verbinden door het storten van een geldelijke bijdrage, de zogenaamde donateurs. De bijdrage kan eenmalig zijn of periodiek.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en bedraagt voor het jaar 2017 € 12,50 per lid.
Om administratiekosten te beperken sturen wij geen acceptgiro’s meer. Na de Algemene Ledenvergadering zenden wij onze leden en donateurs een verzoek om hun donatie en/of contributie over te maken naar één van onze bankrekeningen ABN AMRO bank NL95ABNA0506114198 of ING bank NL75INGB0004157836 onder vermelding van uw naam en mogelijk uw email adres.

Opzegging lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Dat kan tegen het einde van het verenigingsjaar (gelijk aan het kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging moet wel schriftelijk – daaronder ook te verstaan per mail – gedaan worden.

Lid worden

Bent u nog geen lid, vult u dan uw gegevens hieronder in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Naam:*
E-mail adres:*
Ik wil mij graag*
Eventuele opmerkingen:*
Adresgegevens:*
Type the characters you see here:

* Verplichte velden