Poorter

Poorter(es) van het jaar!

Ieder jaar wordt op 10 januari, de verjaardag van de huidige 1 April Vereniging bekend gemaakt welk lid dat jaar benoemd wordt tot Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar. Men kan in aanmerking komen voor deze titel als deze persoon zich met name voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.
Dat alleen is echter niet voldoende. De kandidaat moet zich ook daadwerkelijk en aantoonbaar onderscheiden hebben voor de gemeente Brielle om voor deze eretitel in aanmerking te komen.
Het bestuur van de vereniging kan kandidaten aan een vastgestelde commisie voordragen, maar ook kunnen leden van de vereniging mensen als Poorter(es) nomineren.
De commissie bekijkt of de voorgedragenen aan de criteria voldoen en maakt in het diepste geheim haar keuze.
De burgemeester van Brielle reikt op de 10e januari aan de Poorter de bij deze benoeming behorende medaille met inscriptie en het door de commissie getekende certificaat uit.

Poorter 2016 Heleen Wemerman

P1070991

Op 10 januari 2017 is Heleen Wemerman benoemd tot poorteres van het jaar 2016.
Heleen is al jaren actief voor de vereniging met haar Geuzenkinderenroep. Niet alleen op 1 april laat zij zich zien, maar ook tijdens evenementen als Bruisend Brielle of tijdens de kerstdagen om wat reuring te brengen in het straatbeeld. M.a.w. ze is niet alleen met haar groep bezig voor de vereniging, maar ook bijv. voor de Stichting Bruisend Brielle en de Brielse Belangenvereniging. Zij draagt in dat verband bij aan het scheppen van een goede sfeer in de binnenstad met het doel bezoekers naar Brielle te trekken en te houden.
Met plakkaatplakken siert ze de straat met haar Vaandeldragers. Vòòr 1 april lopen zij met Spaanse vlaggen en op 1 april dragen zij de Geuzenvlag. Een vrouw die het feest promoot en die verbroedert.
Ze is een graag gezien gast, zowel bij de Geuzen- als de Spanjaardengroep. Ze is vrijwel altijd aanwezig bij de buiten-brielse activiteiten (o.m. Vestingstedendagen), die de vereniging organiseert en ook bij uitstapjes van de Spanjaarden richting Alkmaar en Leiden.
Zij heeft Brielle zo diep in het hart, dat zij daarbij via flyers zowel de vereniging als Brielle promoot.
Heel veel kindertjes hebben aan het handje gelopen met juf Heleen.
Zij verzorgt met de geuzenkinderen ook optredens voor zorginstellingen in Brielle.

Lijst van namen van Poorters en Poorteressen van afgelopen jaren:

Jaar
Poorter(es)
Jaar
Poorter(es)
1988
H. Kamma
1989
P. de Bruin †
1990
W. van de Torre †
1991
B. Herlaar †
1992
C. Dedert †
1993
M. Zaaijer †
1994
W. Postema
1995
H. Roos †
1996
W. v.d. Jagt †
1997
J. van Vijven
1998
C. Beije
1999
C. Velthuizen
2000
P. Deur
2001
H. Elkhuizen
2002
F. v.d. Ende
2003
J.J. de Man
2004
C. de Bruijn
2005
J. Steentjes
2006
C. Beije-Dekker
2007
M. Zoetemeijer
2008
P. Kroone
2009
G. Deur
2010
J. Stam
2011
C. Zoetemeijer
2012
A. de Man-Broersen
2013
Robert Jansen
2014
Jaap Rijsdijk
2015 Kees de Werker
2016
Heleen Wemerman
2017

Bijzondere vermeldingen:
Cor van de Poel
Cor van de Poel, oudsecretaris van de vereniging, was erelid. Secretaris van 1966 tot 1982.

Trix van de Kluit
In 2002 is Trix van de Kluit, oudburgemeester van Brielle, benoemd tot Ere Poorteres van Brielle (zij droeg en nog steeds de vereniging een warm hart toe). Zij was adviseur van de Vereniging.

Bart de Man
Op 18 februari 2008 is Bart de Man benoemd tot erelid van de Vereniging. Na 28 jaar bestuurslid,waarvan 24 jaar als voorzitter heeft hij de hamer overgegeven. Hij was verder actief in kerkewerk, vakbond, bestuur Vrijheidsbos, 4/5 mei viering, organisatie intocht Sint en Pieten, zakkendrager, organisatie Brielle Maritiem, dansclub Voorne, veteranenvereniging van WRW en nog vele andere verenigingen en organisaties. Op 8 maart 2008 is hij benoemd tot Ere Poorter van Brielle voor zijn inzet voor de Vereniging en Brielle. †

Betty van Viegen
Tijdens haar afscheid als burgemeester van Brielle op 15 oktober 2014 is Betty benoemd tot Ere poorter van de vereniging.

Nellie van der Koot
tot erelid van de vereniging benoemd tijdens de jaarvergadering maart 2017

Achtergrond informatie poorters

2015 Kees de Werker

Altijd bereid een stap extra te doen voor de vereniging.xpoorter,P202015.jpg.pagespeed.ic.DbTfyls-0N

Kees en Wil stellen hun dansschool ter beschikking voor jaarvergaderingen en Geuzenbal op 1 april.

 

 

 

2014 Jaap Rijsdijk

Hij is voorzitter en secretaris van de ‘Nieuwstraat; een straat die elk jaar tijdens de 1 aprilviering historisch is aangekleed’;
Is vrijwilliger in het Catharina Gasthuis, waar hij bijna dagelijks hand en spandiensten verricht;
Lid van de ‘Vrienden van het Gasthuis’; zij verzorgen de uitstapjes van de bewoners van het Gasthuis en hij zorgt mede voor het vermaak van de bewoners in het gasthuis zelf, zoals pannenkoeken bakken of een playbackshow.
Brengt buurtbewoners van en naar ziekenhuizen
Lid van de werkgroep kanonnen en affuiten; een werkgroep die zorgt voor het opknappen daarvan en andere gebouwen op de wallen;
Doet actief mee aan de maskerade, Assisteert bij de intocht van Sinterklaas
Kortom, Jaap is iemand die zich in brede zin bijzonder verdienstelijk maakt voor de vereniging, maar meer nog voor het algemeen welzijn van velen, die daaraan in de gemeente behoefte hebben.

Jaap,P20Rijsdijk.JPG.pagespeed.ce.660AbhmX7W
2013 Robert Jansen
Robert is bijzonder actief betrokken bij onze vereniging maar verder is hij nog, bestuurslid CMB, lid van Culturele commissie Catharijnekerk, actief bij Bruisend Brielle, voorzitter Winkeliersvereniging en bij zijn activiteitencommissie, lid geweest van bestuur 1 April Vereniging, bijzonder actief Spanjaard,initiatiefnemer Oudheidskamer, zeer regelmatig betrokken bij acties van de vereniging.

xP1050264.jpg.pagespeed.ic.ssUuXlgYtU2012 Agatha de Man – Broersen
Lid van de dames van de Geuzenaald.  Zij loopt sinds 1962 verkleed mee in bij de 1 aprilactiviteiten. Vrijwilligster bij het Gasthuis. Betrokken bij de intocht van Sinterklaas, verzorgt de kleding van de zwarte Pieten.

xAgatha-de-Man-Broersen.jpg.pagespeed.ic.MhsLUAX3rP

2011 Cees Zoetemeijer
Cees heeft zijn bijdrage op diverse vlakken waargemaakt, als bestuurslid, regelde vele sponsoren voor de vereniging, mede-oprichter Geuzengilde, bekend als wafelbakker.

xCeesZoetemeijer.JPG.pagespeed.ic.C39pqpM6HD2010 Johan Stam
Soms zijn er mensen die op de achtergrond hun werkzaamheden doen, daar regelmatig dagelijks mee bezig zijn. Johan was lid van het bestuur, verricht diverse 1 april gerelateerde hand en span diensten, mede-oprichter van de groep “de Nieuwstraters”, draagt zorg voor geluid tijdens de intocht van Sinterklaas, helpt menig schipper met elektrische aansluitingen op zijn of haar boot en staat altijd voor je klaar met raad en daad.

xJohan.JPG.pagespeed.ic.0JP-sTUPwT
2009 Georgette Deur
Georgette is niet alleen actief bij het 1 aprilspel en echtgenote van schipper Duco, maar ook bekend als bestuurslid en door haar vele optredens bij toneelvereniging St. Leonardus. Bij speelstad Brielle, eerst als hulpmoeder, later als coördinator en spelfiguur. Ook heeft zij 11 jaar in de ouderraad gezeten van de Meester Eeuwoutschool. Collecteert voor vele goede doelen. Voor de 1 aprilvierders is het huis vaak gekenschetst als Geuzenhoofdkwartier. Als er nieuwe activeiten worden voorgesteld heeft Georgette vaak goede en ludieke ideeën.

xP1000400-1.jpg.pagespeed.ic.EbNo3U2L9F

2008 Peter Kroone
Zeer actief voor het bevorderen van de winkelfunctie in de gemeente Brielle, in het bijzonder in de Vesting. Actief medewerker in het Centrum management Brielle. Promotor/ medeorganisator van Bruisend Brielle. Heeft zich actief ingezet voor de plaatsing van de kerstboom uit Havlickuv Brod in december van 2008. Mede-initiatiefnemer voor de tentoonstelling in Brielle; Kunst achter glas.In het verleden zeer nauw betrokken bij en ingezet voor de plaatselijke VVV. Inzetten voor de producten recreatie, toerisme, cultuur en kunst, middenstand, kortom, waar wat te regelen viel en valt, kwam en kom je Peter tegen.

2007 Marianne Zoetemeijer
Actief op 1 April (soms straatgroep voor de deur),gemeenteraadslid,kerkewerk,secr. Vrijheidsbos,Geuzennaald.

xpoorteres2007.jpg.pagespeed.ic.9rCGrTjnPM2006 Corrie Beije
Altijd bij het spel,Geuzennaald,kerkewerk,actief in de Brielse roeiclub.

2005 Koos Steentjes
Bestuurslid, voorzitter roeiclub,zakkendrager,org. Brielle Maritiem,Sint in Brielle en omstreken,waard in het spel.

poorter_006.jpg.pagespeed.ce.4Sf4dbQU7L
2004 Cees de Bruijn
Organisatie straatgroep met de Tsjechen, rol in het 1 aprilspel als monnik en oproerkraaier, actief lid volleybalclub in Brielle, reserve-schipper van de Prince Admirael.


2003 Jeroen de Man

Vanaf zijn geboorte 1 Aprilvierder, verzorgde de ledenadministratie van de vereniging. Zakkendrager in hart en nieren, organisatie Brielle Maritiem, ruim 25 jaar Zwarte Piet in Brielle.

xpoorter03.jpg.pagespeed.ic.ptBbj-vZs1
2002 Franklin van der Ende
Bemanningslid schip,actief in de wandelclub van Brielle,ook de organisatie.,betrokken bij de fietstour van Brielle, avond 4daagse.

2001 Hans Elkhuizen
oud bestuurslid (PR) speelde mee in het spel om de sleutel van de stad als Lumey,

2000 Paul Deur
Kanonnier Prince Admirael,overal inzetbaar,jongerenwerk in Brielle.(tegenwoordig zijn werk).

1999 Cocky Velthuizen
Voor de Vereniging overal inzetbaar,Geuzennaald,schminkvrouw intocht Sint,bestuurslid Brinio(verzorging kleding uitvoeringen),bestuur Katholieke vrouwenver.,Staat voor iedereen klaar.

1998 Cees Beije
1 Aprilvierder,Kerkewerk (liturgie verzorging,ouderen maaltijd,kerstbomen optuigen),Wafelbakker in Brielle (vaak belangeloos voor goede doelen).

1997 Joke van Vijven
Initiatief straatgroep Vissers,bestuur Maarland Ver.,moeder der Zakkendragers,Brielle Maritiem,secr. St. Kunst en Cultuur.,gaf les aan Brinio.

1996 Wim van de Jagt
Jarenlang penningmeester van de 1 Aprilvereniging,veel kerkewerk in Brielle,vertrouwensman van velen.

1995 Han Roos
Figuur op de achtergrond maar altijd bereid om te helpen,E.H.B.O. man in Brielle,actief bij sportclub Voorne. Helaas twee dagen na zijn benoeming overleden.

1994 Wil Postema
Motor straatgroep de Nieuwstraters,Geuzennaald winkel 1 Aprilkleding,vrijwilligster in Brielle (telefoonlijn,tafeltje dekje,Gasthuis).

1993 Rie Zaayer
Zigeunerin in het 1 Aprilspel,maskeradefan tot het laatste toe ,zelfs met rollator,verkoop anzichtkaarten voor de vereniging,senior prinses bij de carnavalsvereniging,enz.,enz.Helaas overleden.

1992 Cor Dedert
Was jarenlang admiraal Lumey,daarna herbergier en overal inzetbaar,jarenlang Sint van Brielle,organisatie tentoonstelling Brielle in oorlogstijd. Helaas overleden.

1991 Bep Herlaar
Verzorgde vele modeshows voor de vereniging,kledingverhuur,inzetbaar voor vele 1 Aprilactiviteiten,intocht St. Nic. kleding onderhoud,reed als ziekenverz. op de ziekenauto,maskerade. Helaas overleden.

1990 Wim van de Torre
Schipper van de Prince Admirael,jarenlang bestuurslid van de 1 Aprilvereniging,motor/bedenker van vele Brielse activiteiten,maskerade,erelid van de vereniging. Helaas overleden.

1989 Piet de Bruin
De bootsman van De Prince Admirael,overal inzetbaar bij Brielse activiteiten,bouw Geuzenschip,wilde altijd iets verwezenlijken voor het schip,actief bij de Brielse maskerade,in 1994 benoemd tot erelid van de 1 Aprilvereniging.. Helaas overleden.

1988 Harry Kamma
Een enthousiaste 1 aprilvierder.,oprichter straatgroep De Kammaraden,liep de marathon van New York met de geuzenvlag als hoofddeksel,geliefde huisarts in Brielle.

 

Poorters 2017
P1080001
Opname van 10 januari 2012 van een aantal poorters

wk03-2007__poorters_vh_j.jpg.pagespeed.ce.ukqXBwnfTQ
Opname uit 2007 van een aantal poorters