Poorter(es) van het Jaar

2015 Kees de Werker
altijd bereid een stap extra te doen voor de vereniging.
stelt hun dansschool ter beschikking voor jaarvergaderingen en Geuzenbal op 1 april

xpoorter,P202015.jpg.pagespeed.ic.DbTfyls-0N

Poorter(es) van het jaar!

Ieder jaar wordt op 10 januari, de verjaardag van de huidige 1 April Vereniging, door de voorzitter bekend gemaakt welk lid dat jaar benoemd wordt tot Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar. Men kan in aanmerking komen voor deze titel als deze persoon zich met name voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.
Dat alleen is echter niet voldoende. De kandidaat moet zich ook daadwerkelijk en aantoonbaar onderscheiden hebben, voor de gemeente Brielle, om
voor deze eretitel in aanmerking te komen.
Het bestuur van de vereniging kan kandidaten aan een vastgestelde commisie voordragen, maar ook kunnen leden van de vereniging mensen als Poorter(es) nomineren.
De commissie bekijkt of de voorgedragenen aan de criteria voldoen en maakt in het diepste geheim haar keuze.
De burgemeester van Brielle reikt op de 10e januari, de Poorter of Poorteres van het jaar, de bij deze benoeming behorende medaille met inscriptie en het door de commissie getekende certificaat uit.

Jaar
Poorter(es)
Jaar
Poorter(es)
1988
H. Kamma
1989
P. de Bruin †
1990
W. van de Torre †
1991
B. Herlaar †
1992
C. Dedert †
1993
M. Zaaijer †
1994
W. Postema
1995
H. Roos †
1996
W. v.d. Jagt †
1997
J. van Vijven
1998
C. Beije
1999
C. Velthuizen
2000
P. Deur
2001
H. Elkhuizen
2002
F. v.d. Ende
2003
J.J. de Man
2004
C. de Bruijn
2005
J. Steentjes
2006
C. Beije-Dekker
2007
M. Zoetemeijer
2008
P. Kroone
2009
G. Deur
2010
J. Stam
2011
C. Zoetemeijer
2012
A. de Man-Broersen
2013
Robert Jansen
2014
Jaap Rijsdijk
 2015 Kees de Werker
2016
Heleen Wemerman
2017

 

Bijzondere vermeldingen:

Cor van de Poel 
Cor van de Poel Oud secretaris van de vereniging, was erelid. Secretaris van 1966 tot 1982.

Trix van de Kluit
In 2002 is Trix van de Kluit,oud burgemeester van Brielle benoemd tot Ere Poorteres van Brielle (zij droeg en nog steeds de vereniging een warm hart toe). Zij was adviseur van de Vereniging.

Bart de Man 
Op 18 februari 2008 is Bart de Man benoemd tot erelid van de Vereniging. Na 28 jaar bestuurslid,waarvan 24 jaar voorzitter heeft hij de hamer overgegeven. Hij was verder actief in kerkewerk, vakbond, bestuur Vrijheidsbos, 4/5 mei viering, organisatie intocht Sint en Pieten, zakkendrager, organisatie Brielle Maritiem, dansclub Voorne, veteranen vereniging van WRW en nog vele andere verenigingen en organisaties. Op 8 maart 2008 is hij benoemd tot Ere Poorter van Brielle voor zijn inzet voor de Vereniging en Brielle. †

Betty van Viegen
Tijdens haar afscheid als burgemeester van Brielle op 15 oktober 2014 is Betty benoemd tot Erepoorter van de vereniging.


Achtergrond informatie poorters

2014: Jaap Rijsdijk

2014: Jaap Rijsdijk

Hij is voorzitter en secretaris van de ‘Nieuwstraat; een straat die elk jaar tijdens de 1 aprilviering historisch is aangekleed’;
Is vrijwilliger in het Catharina Gasthuis, waar hij bijna dagelijks hand en spandiensten verricht;
Lid van de ‘Vrienden van het Gasthuis’; zij verzorgen de uitstapjes van de bewoners van het Gasthuis en hij zorgt mede voor het vermaak van de bewoners in het gasthuis zelf, zoals pannenkoeken bakken of een playbackshow.
Brengt buurtbewoners van en naar ziekenhuizen
Lid van de werkgroep kanonnen en affuiten; een werkgroep die zorgt voor het opknappen daarvan en andere gebouwen op de wallen;
Doet actief mee aan de maskerade, Assisteert bij de intocht van Sinterklaas
Kortom, Jaap is iemand die zich in brede zin bijzonder verdienstelijk maakt voor de vereniging, maar meer nog voor het algemeen welzijn van velen, die daaraan in de gemeente behoefte hebben.

2013: Robert Jansen

xP1050264.jpg.pagespeed.ic.ssUuXlgYtU

Robert is bijzonder actief betrokken bij onze vereniging maar verder is hij nog, bestuurslid CMB, lid van Culturele commisie Catharijnekerk, actief bij Bruisend Brielle, voorzitter Winkeliersvereniging en bij zijn activiteitencommisie, lid geweest van bestuur 1 Aprilvereniging, bijzonder actief Spanjaard,initiatiefnemer Oudheidskamer, zeer regelmatig betrokken bij acties van de vereniging.

2012 Agatha de Man – Broersen

xAgatha-de-Man-Broersen.jpg.pagespeed.ic.MhsLUAX3rP
Lid van de dames van de Geuzennaald, eega van burgemeester Koekenbakker en loopt zij sinds 1962 verkleed mee in de 1 april activiteiten.  vrijwilligster bij het Gasthuis. Betrokken bij de intocht van Sinterklaas, verzorgt de kleding van de zwarte Pieten.

2011 Cees Zoetemeijer

xCeesZoetemeijer.JPG.pagespeed.ic.C39pqpM6HD
Cees heeft zijn bijdrage op diverse vlakken waargemaakt, als bestuurslid, regelde vele sponsoren voor de vereniging, mede oprichter Geuzengilde, bekend als wafelbakker.

2010 Johan Stam

xJohan.JPG.pagespeed.ic.0JP-sTUPwT
Soms zijn er mensen die op de achtergrond hun werkzaamheden doen, daar regelmatig dagelijks mee bezig zijn. Johan was lid van het bestuur, verricht diverse 1 april gerelateerde hand en span diensten, mede-oprichter van de groep “de Nieuwstraters”, draagt zorg voor geluid tijdens de intocht van Sinterklaas, helpt menig schipper met elektrische aansluitingen op zijn of haar boot en staat altijd voor je klaar met raad en daad.

2009 Georgette Deur

xP1000400-1.jpg.pagespeed.ic.EbNo3U2L9FGeorgette is niet alleen actief bij het 1 aprilspel en echtgenote van schipper Duco, maar ook bekend als bestuurslid en door haal vele optredens bij toneelvereniging St. Leonardus. Bij speelstad Brielle, eerst als hulpmoeder, later als coordinator en spelfiguur. Ook heeft zij 11 jaar in de ouderraad gezeten van de Meester Eeuwoutschool. Collecteert voor vele goede doelen. Voor de 1 aprilvierders is het huis vaak gekenschetst als Geuzenhoofdkwartier. Als er nieuwe activeiten worden voorgesteld heeft Georgette vaak goede en ludieke ideeen.

2008 Peter Kroone
Zeer actief voor het bevorderen van de winkelfunctie in de gemeente Brielle, in het bijzonder in de Vesting. Actief medewerker in het Centrum management Brielle. Promotor/ medeorganisator van Bruisend Brielle. Heeft zich actief ingezet voor de plaatsing van de kerstboom uit Havlickuv Brod in december van 2008. Mede-initiatiefnemer voor de tentoonstelling in Brielle; Kunst achter glas.In het verleden zeer nauw betrokken bij en ingezet voor de plaatselijke VVV. Inzetten voor de producten recreatie, toerisme, cultuur en kunst, middenstand, kortom, waar wat te regelen viel en valt, kwam en kom je Peter tegen.
2007 Marianne Zoetemeijer

xpoorteres2007.jpg.pagespeed.ic.9rCGrTjnPM
Actief op 1 April (soms straatgroep voor de deur),gemeenteraadslid,kerkewerk,secr. Vrijheidsbos,Geuzennaald

2006 Corrie Beije
Altijd bij het spel,Geuzennaald,kerkewerk,actief in de Brielse roeiclub.
2005 Koos Steentjes

poorter_006.jpg.pagespeed.ce.4Sf4dbQU7L
Bestuurslid, voorzitter roeiclub,zakkendrager,org. Brielle Maritiem,Sint in Brielle en omstreken,waard in het spel.

2004 Cees de Bruijn
Organisatie straatgroep met de Tsjechen,rol in spel als monnik en oproerkraaier,volleybalclub in Brielle,reserve schipper van de Prince Admirael.
2003 Jeroen de Man

xpoorter03.jpg.pagespeed.ic.ptBbj-vZs1

Vanaf zijn geboorte 1 Aprilvierder, verzorgde de ledenadministratie van de vereniging. Zakkendrager in hart en nieren, organisatie Brielle Maritiem, ruim 25 jaar Zwarte Piet in Brielle.

2002 Franklin van der Ende
Bemanningslid schip,actief in de wandelclub van Brielle,ook de organisatie.,betrokken bij de fietstour van Brielle, avond 4daagse.

2001  Hans Elkhuizen
oud bestuurslid (PR) speelde mee in het spel om de sleutel van de stad als Lumey,

2000 Paul Deur
Kanonnier Prince Admirael,overal inzetbaar,jongerenwerk in Brielle.(tegenwoordig zijn werk).
1999 Cocky Velthuizen
Voor de Vereniging overal inzetbaar,Geuzennaald,schminkvrouw intocht Sint,bestuurslid Brinio(verzorging kleding uitvoeringen),bestuur Katholieke vrouwenver. Staat voor iedereen klaar.
1998 Cees Beije
1 Aprilvierder,Kerkewerk (liturgie verzorging,ouderen maaltijd,kerstbomen optuigen),Wafelbakker in Brielle (vaak belangeloos voor goede doelen).
1997 Joke van Vijven
Initiatief straatgroep Vissers,bestuur Maarland Ver.,moeder der Zakkendragers,Brielle Maritiem,secr. St. Kunst en Cultuur.,gaf les aan Brinio.

Poorters 2015

Poorters 2015

Poorters 10 januari 2013

Poorters 10 januari 2013

Opname van 10 januari 2012 van een aantal poorters

Opname van 10 januari 2012 van een aantal poorters

Opname uit 2007 van een aantal poorters

Opname uit 2007 van een aantal poorters