De Vereniging

De 1 april vereniging in haar huidige vorm is op 10 januari 1939 opgericht. Aanleiding hiervoor was dat rond 1 april 1936 er een groepje Amerikanen de stad Brielle bezochten, in de veronderstelling een groot feest aan te treffen, ter herinnering aan het feit dat op 1 april 1572 de Spanjaarden de bezetting van de toenmalige vestingstad, door gewelddadig ingrijpen van de Watergeuzen moesten opgeven. Zelfs in Amerika werd dit feit op 1 april uitgebreid gevierd.
Beschaamd moesten de inwoners van Brielle toegeven dat al sinds 1922 dit historische feit niet meer feestelijk herdacht werd. Volgens goed Nederlands gebruik werd er vervolgens een comité opgericht, met als resultaat de oprichting van de 1 April Vereniging, zoals deze thans nog steeds bestaat.
Het jubileumjaar 1972 mag beslist als een hoogtepunt beschouwd worden. Dat jaar was het immers 400 jaar geleden dat de Watergeuzen, Den Briel binnen trokken en dat is uitbundig gevierd. De toenmalige koningin Juliana bezocht het feest en zij heeft, samen met de Briellenaren, de viering van deze dag van zeer nabij mee beleefd.

Het secretariaat is gevestigd op:

1 April Vereniging

Postbus 270

3230 AG Brielle
bestuur@1aprilvereniging.nl

Contributies en donaties
Om administratiekosten binnen de perken te houden sturen wij geen acceptgiro’s meer en verzoeken onze leden en donateurs ieder jaar voor 1 april hun donatie en/of contributie over te maken naar een van onze bankrekeningen.

Het lidmaatschap is minimaal € 12,50 voor een jaar, wij verzoeken een ieder lid dit over te maken op
ABN AMRO bank NL95ABNA0506114198 of
ING bank NL75INGB0004157836
onder vermelding van uw naam en mogelijk uw email adres.

Bent u nog geen lid, vult u dan uw gegevens in via het aanmeldformulier voor nieuwe leden. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Wim van Noord Voorzitter
Margriet van der Vorm Penningmeester
Bert Kleiss Secretaris
Cees de Bruin Vergunningen
Peter Kroone Sponsoring
Paul Deur Public Relations en Activiteiten