Artikelen in de categorie: Nieuws

aanvulling meevoeren wapens

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 28 maart 2017 verzonden:
onderwerp: aanvulling meevoeren wapens 1- Aprilviering 2017

Bij brief van 22 februari 2017 heb ik op grond van artikel 31, lid 2 onder b van de Regeling Wapens en Munitie verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het meevoeren van wapens uit de categorie III en IV tijdens de activiteiten/ festiviteiten gedurende het jaar 2017 die de 1Aprilvereniging ontplooit.

Bureau Korpscheftaken, afdeling handhaving en toezicht heeft het besluit “toestemming Korpschef” d.d. 13 maart 2017 ingetrokken en een nieuwe toestemming verleend d.d. 23 maart 2017. In de huidige toestemming ontbreken een aantal voorschriften/beperkingen bij het gebruik van en omgaan met wapens tijdens de 1-Aprilviering.
Derhalve heb ik op 27 maart 2017 een aanvullend advies ontvangen van de politie, eenheid Rotterdam, district Rijnmond-Zuid-West. Dit advies heeft geleid tot een wijziging en een aanvulling van het besluit d.d. 22 februari 2017 inhoudende mijn verklaring van geen bedenkingen.
In wijziging op de verklaring van geen bedenkingen d.d. 22 februari 2017: Ik verklaar geen bedenkingen te hebben tegen het meevoeren van wapens uit de categorie IV tijdens de activiteiten/ festiviteiten gedurende het jaar 2017 die de 1-Aprilvereniging ontplooit. Wapens uit de categorie III zijn niet toegestaan.
In aanvulling op de verklaring van geen bedenkingen d.d. 22 februari 2017
De volgende extra voorschriften zijn van kracht.

1. Aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
2. Bij incidenten dan wel strafbare feiten informeert u de politie.
3. Het is de deelnemers die een wapen dragen niet toegestaan om:
a. horecagelegenheden te betreden;
b. onder invloed te zijn van alcoholhoudende drank en/of andere stoffen (verdovende middelen of medicatie) die het gedrag kunnen beïnvloeden;
c. alcoholhoudende drank te nuttigen;
d. vrijgestelde wapens te dragen zoals genoemd in artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie;
e. het wapen onbeheerd op te bergen of voorhanden te houden.
4. De deelnemers zijn zich bewust van de vereiste omgang en gebruik van het wapen wat zij dragen.

De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd.
Met vriendelijke groet, burgemeester van Brielle